shape

Księgowość dla firm

Świadczymy wsparcie na każdym etapie Państwa działalności w obszarze usług księgowych.

Prowadzenie księgowości dla firm i osób fizycznych

Pełna księgowość to prowadzenie ksiąg rachunkowych (zwanych również pełnymi księgami). Obowiązek ich prowadzenia dotyczy: spółek prawa handlowego, niektórych spółek cywilnych i jawnych. Co więcej podmioty, które nie mają takiego obowiązku, mogą takie księgi prowadzić dobrowolnie.

Naszymi priorytetami są terminowość, bezpieczeństwo oraz przestrzeganie przepisów prawa. Te ostatnie często się zmieniają, dlatego uważnie śledzimy wszelkie zmiany w prawie podatkowym. Ich nieznajomość może narazić firmę na poważne problemy, w tym kary finansowe.


Usługi księgowe dla firm – zakres usług

Korzystając z naszej oferty zapewniają sobie Państwo reprezentację naszych specjalistów w kontrolach podatkowych oraz postępowaniach skarbowych i administracyjnych.

W ramach usług księgowych oferujemy Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i szeroko pojętych spraw związanych z rachunkowością,
 • analizę ryzyka podatkowego, w tym analizę podatkową umów, transakcji i projektów inwestycyjnych,
 • due diligence podatkowe,
 • pomoc w trakcie kontroli podatkowej oraz reprezentowanie w kontaktach z Urzędem Skarbowym i innymi jednostkami administracyjnymi,
 • praktyczne stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych podatku dochodowego,
 • przejęcie prowadzenia spraw rachunkowych firmy z powiadomieniem Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzenie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,
 • przygotowywanie wniosków kredytowych oraz o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w ZUS i podatkami w US,
 • sporządzanie informacji dotyczących transakcji unijnych,
 • przygotowanie oraz wysyłkę plików JPK VAT,
 • współpracę z biegłymi rewidentami,
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia podatków.

Zapraszamy do kontaktu

Buczyński Tax & Legal Sp. z o. o.

NIP: 8971883288
KRS: 0000859938
REGON: 387028895

© Copyright BUCZYŃSKI TAX & LEGAL 2021